Psykiatriens dilemma

 Hver femte dansker bliver ramt af en psykisk sygdom. For mange fører det til et livslangt forbrug af medicin. Men forskere og psykiatere skændes om de mest grundlæggende ting. Er medicinen problemet eller løsningen? 

 I tre programmer besøger vi patienterne og deres familier. De fortæller om deres egne erfaringer. Om frygten for at dø, eller for at dræbe andre. 

 Produceret 2019 for DR